طراحی و ساخت تیزرهای تبلیغاتی هواپیمایی امارات

برای نمایش در تابلوهای الکترونیک کنار زمین مسابقات فوتبال لیگ برتر کشور

www.emirates.com

نمونه کارهای بیشتر در اینستاگرام پدی بنر