طراحی و ساخت موشن گرافیک وب سایت خدماتی خدمت یاب

khedmatyab.com

این موشن گرافیک در مدت زمان 12 روز کاری طراحی و به تایید مشتری رسید 


نمونه کارهای بیشتر در اینستاگرام پدی بنر